5 Remarkable Points in Duterte’s SONA – Ignite Pinoy

5 Remarkable Points in Duterte’s SONA

Number 2

5 remarkable points in duterte sona 2
” I wish to assure everyone though that vindictiveness is not in my system. Just like you and I, all, equal treatment and equal protection are what I ask for our people”.

” But we must have the courage to fight for what we believe in, undeterred by the fear of failing or losing. Indeed, courage knows no limits, cowardice does.”

Loading...

Napakalaking bagay para sa bawat Pilipino na magkaroon ng isang lider na matapang at may paninindigan. ‘Yung may sapat na paniniwala sa kung ano ang ipinaglalaban niyang tama kontra sa mali. ‘Yung hayagang ipaparamdam sa’yo na gusto niyang magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin sa bawat mamamayan kung batas ang pag-uusapan, at maibigay ang hustisya sa sinumang inagawan nito.

[quads id=”1″]
gfx_nextButton
gfx_backButton

 

Theme by Anders Norén